Rudę prapor - Bolesław Czerwieński/Bìla Raichlová
Zpìt